Raport Aktywności Radnych Rady Miejskiej 2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prudnik,

składamy na Wasze ręce podsumowanie pracy Radnych Rady Miejskiej w Prudniku. Jest to już – po raporcie odnośnie pracy Radnych Rady Powiatu – nasze drugie takie opracowanie. Jesteśmy i zawsze będziemy otwarci na konstruktywną krytykę, dlatego tym razem oceniliśmy Radnych także pod kątem merytoryki. Wymagało to większej ilości pracy i powiększenia zespołu analizującego protokoły z obrad, ale daliśmy radę!

Nasz Raport to kompleksowe spojrzenie na pracę radnych w roku kalendarzowym 2015. Sprawdziliśmy dla Was obecność radnych, liczbę i jakość ich interpelacji oraz merytoryczną aktywność podczas obrad komisji i sesji. Całość natomiast podaliśmy w formie łatwej do przyswojenia, niewymagającej przewracania stosów dokumentów.

Jak wypadli Radni Miejscy w porównaniu z Radnymi Powiatu? O wiele lepiej, zarówno pod względem aktywności i obecności, jak i końcowych ocen. Warto zaznaczyć, że wszystkich dwudziestu jeden radnych otrzymało oceny pozytywne. Jednak, żeby nie było aż tak różowo, niekiedy wypowiedzi i dyskusje podczas obrad były bardziej emocjonalne niż merytoryczne.

Chcielibyśmy przy okazji podziękować Pani Joannie Chilińskiej z Biura Rady Miejskiej oraz Panu Markowi Radomowi, Sekretarzowi Gminy Prudnik, za udzielenie dodatkowych informacji i wszelką pomoc.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią raportu i wyciągnięcia z niego własnych wniosków.

Jarosław Szóstka

Prezes Stowarzyszenia Prudniczanie

Raport do ściągnięcia w wersji pdf:

Raport Aktywności Radnych Rady Miejskiej 2015