Petycja

Podpisz petycję przeciwko podwyżkom opłat w strefie parkowania. Pokażmy, że wspólnie możemy więcej i przeciwstawmy się urzędniczej machinie, dla której interesy prywatnej firmy znaczą więcej niż dobro wszystkich mieszkańców.


 Do Pana mgr inż. Franciszka Fejdycha,

Burmistrza Prudnika

 

PETYCJA

 

Dotycząca: zniesienia podwyżek opłat w strefie parkowania.

Na mocy uchwały nr XXXI/522/2016, zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.

Według stowarzyszenia Prudniczanie oraz mieszkańców miasta, którzy podpisali się pod tą petycją, podwyżka opłat nie jest odpowiednio umotywowana i uprzejmie prosimy o uchylenie w/w uchwały.

Uzasadnienie:

Przegłosowana 27 października 2016 r. uchwała nr XXXI/522/2016 zmienia paragraf 3 w poprzednio obowiązującej wersji. Zmiana dotyczy opłat za parkowanie i tak w od 2017 roku opłaty będą wyglądać następująco:

  • do pół godziny parkowania – 0,70 zł
  • za pierwszą godzinę parkowania 1,40 zł
  • za drugą godzinę parkowania 1,50 zł
  • za trzecią godzinę parkowania 1,80 zł
  • za czwartą i kolejne godziny parkowania 1,40 zł

Domyślamy, że powodem podniesienia opłat jest fakt wprowadzenia „darmowych sobót”, czyli braku pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w soboty. Nie uważamy jednak, że taka rekompensata jest konieczna, ponieważ brak pobierania opłat w sobotę nie wynika z decyzji samorządu gminy Prudnik, a interpretacji WSA. Uważamy, że gmina w tym przypadku zbytnio zabezpiecza interesy operatora strefy, kosztem mieszkańców miasta i korzystających z płatnych parkingów. Choćby dlatego, że do firmy obsługującej SPP trafia około połowy całego zysku, jaki owa strefa generuje.

Uważamy, że obowiązującej przed podwyżką stawki są współmierne do:

– poziomu obsługi strefy (ilości pracowników i parkometrów);

– poziomu technologicznego parkometrów (brak płatności kartą, za pomocą smsów);

– poziomu majętności mieszkańców gminy Prudnik.

W obecnej chwili nic nie tłumaczy podwyżki, dlatego wnosimy o pozostawienie kwot opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania na poziomie obowiązującym w 2016 roku.


[ninja_form id=1]