Apel do radnych w sprawie podwyżki cen wody

Na ostatniej sesji rady miejskiej radni wyraźnie postawili weto w sprawie planowanych podwyżek za wodę i ścieki. Mimo tego 1 marca podwyżki wejdą w życie.

O planowanych podwyżkach było wiadomo od jakiegoś czasu. W swoich sprawozdaniach rocznych Zakład Wodociągów i Kanalizacji zwracał uwagę na niezbędne inwestycje i remonty infrastruktury, a za tym kryje się potrzeba pozyskania dodatkowych środków. Tak też wyjaśniane są przyczyny tej podwyżki: ZWiK potrzebuje środków na inwestowanie, a nie może ich rozłożyć w stawce amortyzacyjnej.

W pełni da się zrozumieć potrzebę remontów i inwestycji. Tych pierwszych choćby w obliczu ostatniej wigilijnej awarii, a drugich ze względu na niekorzystną demografię, a co za tym idzie – spadek zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków. Jednak czy zaproponowana podwyżka nie jest zbyt wysoka?

Radni za taką ją uznali, dlatego postanowili zagłosować przeciwko wprowadzeniu nowych taryf. Niestety, nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu w wodę z 2005 roku pozwala firmom wodociągowym wprowadzać nowe taryfy nawet wobec weta rad miejskich. Tak też stanie się w Prudniku.

Zarówno naszego stowarzyszenia, jaki i rajców nie przekonały wyjaśnienia spółki. Jednak radni mieli dostęp do większej ilości dokumentów, dlatego też złożyliśmy wniosek o udostępnienie załączników, które znajdowały się we wniosku przełożonym radzie miejskiej przez ZWiK, a nie znalazły się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Z ostateczną oceną poczekamy, aż uzyskamy do wglądu w/w załączniki. Możliwe, że znajdujące się tam wyliczenia będą konkretniejsze i obronią podwyżkę. Trzeba jednak zauważyć, że radni mieli dostęp do tych dokumentów, a mimo tego większością głosów nie zgodzili się na proponowane podwyżki.

Dlatego apelujemy do radnych, by zaskarżyli przedstawione przez ZWiK uzasadnienie podwyżek taryf do Wojewody Opolskiego. Pozwoli to na ponowne oszacowanie wysokości taryf przez ZWiK, a także potrzebną w tym temacie debatę.

 

 

Jarosław Szóstka,

Prezes Stowarzyszenia Prudniczanie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *