Monitor XXII sesji Rady Miejskiej

Prezentujemy Monitor Rady Miejskiej z XXI sesji rady miejskiej. Nasze krótkie podsumowanie najważniejszych wątków wraz z komentarzem.

Partnerstwo Nyskie 2020 zakłada realizację kilku strategii związanych z rozwojem i transportem. Cele strategiczne brzmią bardzo słusznie: większa ilość miejsc pracy, ulepszenie komunikacji na terenie gminy. Zobaczymy, co z przegłosowanych uchwał.

Kino “Diana” powinno być otwarte do 20 października 2016 r., tak ramy czasowe zakłada projekt, na którego dofinansowanie w wysokości 150 tys. złotych otrzymał Prudnicki Ośrodek Kultury. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup foteli, systemu nagłośnienia i ekranu kinowego.

Orlik Prudnik, Sparta Prudnik i SPPS Prudnik wejdą w skład Pogoni Prudnik. Takie rozwiązanie zaproponowane przez nowy zarząd piłkarskiej Pogoni może wkrótce wejść w życie. Pozwoli to na zwiększenie budżetu klubów sportowych oraz ułatwi promocję i pozyskiwanie strategicznych sponsorów. Pomysł nie jest nowy, bo już od kilku lat mówił o tym członek zarządu naszego stowarzyszenia Czesław Stefański.

Wniosek o przyłączenie terenów Frotexu do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej jest na liście priorytetowej. Oznacza to szybsze rozpatrzenie wniosku, a w konsekwencji wiele udogodnień dla przyszłych inwestorów.

Występujący przed Radą Miejską dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powiedział, że budowa nowego mostu na ul. Batorego może ruszyć już w 2017 r. i potrwa 10 miesięcy. GDDKiA nie znalazło możliwości budowy przeprawy tymczasowej. Dyrektor dał do zrozumienia, że ewentualna przeprawa przez most na ul. Konopnickiej opóźni rozpoczęcie prac o dwa, a nawet trzy lata. Z tego powodu burmistrz i radni otrzymali czas trzech miesięcy na podjęcie decyzji i rozpoczęcie negocjacji z GDDKiA w tej sprawie.

MOnitor XXII

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *