Skandaliczny remont budynku II LO

Remont budynku II LO, który miał odbyć się przez okres wakacyjny rozpoczął się 4 września. Bez wcześniejszej informacji o konkretnym terminie robotnicy weszli do budynku. Kadra pedagogiczna nie zdążyła nawet zabezpieczyć sprzętu. Lekcje odbywały się m.in.: na ławkach przed szkołą. Zajęć w szkole zabroniło kuratorium i sanepid.

Continue reading “Skandaliczny remont budynku II LO”

Jakie „mięso” serwuje nam Powiat? – Ograniczenie liczby członków Zarządu Powiatu

Nasz wniosek odnośnie zmniejszenia do 3 liczby osób zasiadających w Zarządzie Powiatu postanowił skomentować Starosta Radosław Roszkowski. Komentarz ten opatrzył przaśnym sformułowaniem, że „tanie mięso, to psy jedzą”, co ma obrazować niesamowitą jakość pracy Zarządu Powiatu, a ograniczenie liczby członków tego gremium spowodowałoby pogorszenie pracy całego urzędu.

Continue reading “Jakie „mięso” serwuje nam Powiat? – Ograniczenie liczby członków Zarządu Powiatu”

Pierwsze kroki ku transparentności: imienne głosowanie Radnych

12 stycznia mieliśmy okazję porozmawiać o transparentności. Na zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie spotkaniu zaprezentowaliśmy m.in. projekt rozwiązań mających wprowadzić imienne głosowanie w Radzie Miejskiej w Prudniku.

Continue reading “Pierwsze kroki ku transparentności: imienne głosowanie Radnych”

Więcej merytoryki, mniej emocji

Szanowni Radni, w dzisiejszym świecie wielkie firmy w zakresie nowych inwestycji podejmują kluczowe decyzje na podstawie twardych danych ekonomicznych, badań marketingowych czy demograficznych. Wydaje nam się, że podczas ostatniej dyskusji na temat budowy kanalizacji w Szybowicach opierano się jedynie na emocjach, a zabrakło argumentów merytorycznych.

Continue reading “Więcej merytoryki, mniej emocji”

Po czyjej stronie stoją radni?

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Prudniku zadecydowano o odrzuceniu petycji Prudniczan odnośnie zmiany uchwały podnoszącej stawki w strefie płatnego parkowania. Wraz z nią do „kosza” trafiło także kilkaset podpisów mieszkańców miasta.

Continue reading “Po czyjej stronie stoją radni?”

Prudnik potęgą turystyki! Za nasze pieniądze…

W końcu w Prudniku nie dzieje się źle, prawda? Mamy trzy baseny, dwa schroniska, (do których dokładamy niemałe pieniądze) i kilka gminnych spółek, niekiedy powielających się kompetencjami oraz będących schronienie dla politycznych przyjaciół rządzących.

Potęgą zaś jesteśmy bowiem w ostatni czwartek rajcy miejscy zadecydowali o losie schroniska w Wieszczynie, po dość burzliwej jak na prudnickie warunki dyskusji przegłosowano i ustalono, iż Schronisko w Wieszczynie pozostaje w rękach Gminy i kontynuuje swoją działalność.

W tym miejscu zauważyć należy, iż schronisko w Wieszczynie, podległe Gminie Prudnik, rok do roku przynosiło ogromne straty, sięgające 200 tysięcy złotych rocznie. Takie straty powodują, że każdy mieszkaniec Prudnika dokłada niemałe pieniądze na utrzymanie czegoś, co nie ma ekonomicznej racji bytu. Każdy, kto zajmuje się analizą ekonomiczną złapałby się za głowę obserwując wskaźniki ekonomiczne schroniska, bo dopłacać można 30-50 tys. zł, ale nie 200 tys. zł! Decyzja jest ta jest tym bardziej dziwna i zła w kontekście raportu przygotowanego przez Polską Akademię Nauk, który jasno wskazuje, iż strategie obrane przez miasto są błędne, a sam Prudnik znajduje się na szczycie miast o najgorszych wskaźnikach i trendach makroekonomicznych.

Argumenty o tym, iż wszyscy dopłacają do schronisk, to my również powinniśmy, są argumentami błędnymi. Oto kilka powodów. Pierwszy, to fakt, że są w Polsce schroniska, które na siebie zarabiają. Drugi, Prudnik posiada dwa obiekty, do których dopłaca, a większość miast ma na utrzymaniu tylko jeden taki obiekt. Po trzecie zaś, kapitał zaangażowany w schronisko rok rocznie traci na wartości i przynosi straty rzędu kilkunastu procent w kontekście środków zaangażowanych w remont schroniska. W ciągu pięciu lat, przyjmując wyliczenia burmistrza Prudnika, Gmina właściwie straciła milion złotych, co jest 1/3 wartości samego schroniska. Zatem utrzymywanie aktualnego schroniska jest błędem, za który płacą mieszkańcy. Nie widać także światełka w tunelu, bo obiekt mimo personelu, w tym kierownika (Dąbrówka, jak i U Króla Gór Opawskich mają osobnych kierowników) nie przykłada się do szukania klientów. Próżno szukać go na modnych platformach, takich jak booking.com czy Trivago.

Żeby była również jasność nie ganię radnych za to, że nie sprzedali obiektu, a za to, że utrzymali aktualny stan rzeczy, który jest gruntownie niekorzystny dla mieszkańców Gminy, a wszak głównym celem działalności Gminy winno być dobro jej własnych obywateli. 200 tysięcy rocznie można wykorzystać w lepszy sposób, a samego budynku nie trzeba sprzedawać, bowiem może on na siebie zarabiać, tylko należy zmienić formułę, bowiem aktualnie ciężko nie odnieść wrażenie, iż kadra zarządzająca wali głową w mur.

Zadajmy sobie bardzo ważne pytanie: co można za 200 tysięcy? Za 200 tysięcy można stworzyć program wymiany kotłów w prudnickich gospodarstwach i rozpocząć realną walkę ze smogiem, z korzyścią dla wszystkich. Zdrowie mieszkańców jest bowiem bezcenne. Niestety radnym i rządzącym w tym zakresie brak wizji.

Decyzja o zachowaniu status quo dziwi tym bardziej, iż pomysłów na wykorzystanie Wieszczyny jest kilka i nie są złe. W tym miejscu należy pochwalić starostę o pomyśle przekazania obiektu pod Dom Opieki Społecznej. Stowarzyszenie Prudniczanie podtrzymuje ten kierunek i proponuje by budynek przekazać gminnej spółce, bądź utworzyć współpracę publiczno prywatną w myśl strategii opracowanej przez Centrum Adama Smitha dla Województwa Opolskiego. Strategia ta zakłada utworzenie wielu podmiotów, które opiekują się starszymi i schorowanymi gośćmi zza zachodniej granicy.

Zatem zamiast wyjeżdżających Polek za granicę, można sprowadzić na miejsce do Prudnika samych pacjentów i próbować na tym budować ekonomicznie odpowiedzialną działalność. Takie rozwiązanie pozwoli na ściągnięcie do Prudnika dodatkowych środków pieniężne, ale i również zagwarantować obecnym pracownikom schroniska lepsze pensje!

 

Wiceprezes Stowarzyszenia Prudniczanie,

Paweł Licznar

Prudnik najszybciej umierającym miastem średnim w Polsce

Taki jest efekt rządów samorządowców rodem z Platformy Obywatelskiej, Naszej Ziemi i Niezależnych Razem. Brak mądrej wizji i strategii rozwoju regionu, spowodował, że w latach 2004 – 2014 z Prudnika uciekało najwięcej przedsiębiorców i mieszkańców, a prognozy dla naszego miasta są jeszcze gorsze. 

Continue reading “Prudnik najszybciej umierającym miastem średnim w Polsce”

Ja to powiedziałem? Burmistrz ponownie o stadionie

Pogoń2

Franciszek Fejdych o remoncie stadionu przy ul. Kolejowej 7 wspomniał nie tylko w liście wyborczym, ale także podczas spotu, który wyemitowany został w Telewizji Kablowej Prudnik.

Continue reading “Ja to powiedziałem? Burmistrz ponownie o stadionie”