Konferencja Prudniczan

W poniedziałek 27 sierpnia, o godzinie 14:00, na prudnickim Rynku odbyła się konferencja Stowarzyszenia Prudniczanie, które zaprezentowało swojego kandydata na burmistrza oraz liderów list do Rady Gminy w zbliżających się wyborach samorządowych.

Konferencję otworzył prezes stowarzyszenia Jarosław Szóstka, który podkreślił wagę tego wydarzenia, bowiem rzadko zdarza się by w Prudniku środowiska, nawet sobie bliskie i ze wspólnym celem, łączyły swoje siły przed wyborami i wystawiły wspólne listy. Tak się stało
w przypadku Prudniczan i Kukiz’15, a czego dowodem jest start w wyborach na burmistrza Prudnika, z ramienia KWW Prudniczanie, Grzegorza Zawiślaka.

Kolejno głos zabrał już oficjalny kandydat w walce o fotel burmistrza i krótko przedstawił swoją osobę. – Mam 42 lata, jestem szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci, urodziłem się w Prudniku
i mieszkam w Czyżowicach. Tytuł magistra inżyniera zdobyłem na Politechnice Opolskiej. Obecnie pracuję w Przedsiębiorstwie Max Sp. z o.o., gdzie pełnię funkcję dyrektora produkcji, odpowiadając za funkcjonowanie Zakładu Odlewni Żeliwa w Nysie. W 2011 r. założyłem własną działalność – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
– powiedział Zawiślak i dodał – moim marzeniem jest by mieszkańcy gminy Prudnik, po moich kadencjach, powiedzieli, że udało mi się przywrócić życie do miasta.

W procesie zmian, które planujemy w gminie Prudnik, ważna jest drużyna, a my już dzisiaj zaprezentujemy liderów list w wyborach do Rady Gminy – mówił Jarosław Szóstka i przedstawił kolejno liderów: Grzegorz Zawiślak (okręg nr 4), Urszula Rzepiela (okręg nr 3), Jarosław Szóstka (okręg nr 2) i Paweł Licznar (okręg nr 1).

Następnie głos zabrał wiceprezes Stowarzyszenia Prudniczanie, Paweł Licznar, który zaprezentował najważniejsze punkty programu:

 • 10 mln dla Prudnika, które uda się uzyskać w wyniku połączenie spółek komunalnych gminnych. Pieniądze te będzie można wydać m.in.: na działanie antysmogowe;
 • przejęcie przez miasto strefy parkowania, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze trafiła do budżetu na remontu infrastruktury oraz wprowadzenie darmowej komunikacji gminnej;
 • pakiet edukacyjny, wypracowanie wspólnie ze kadrą nauczycielską, rodzicami
  i starostwem powiatowym planu edukacyjnego by zapobiec dalszemu odpływowi młodzieży w wieku szkolnym z gminy;
 • stworzenie komórki ds. inwestorów i przedsiębiorczości oraz parku technologicznego;
 • integracja i stworzenie jednego organizmu z różnych grup społecznych i wiekowych, poprzez kulturę, sport i rekreację.

Urszula Rzepiela, radna obecnej kadencji rady gminy w Prudniku i lider listy w okręgu nr 3 powiedziała dlaczego zdecydowała się na wsparcie swoim doświadczeniem Prudniczan – Chciałbym by rada stała się miejscem rzeczowej debaty o stanie naszego miasta i gminy, aby znalazły się w niej odpowiednie osoby, które swoją energią doprowadzą do zmiany obecnego stanu rzeczy. Dzisiaj Radni są często zmarginalizowani i nie współdecydują o kierunkach rozwoju miasta. To trzeba zmienić.

Na zakończenie Jarosław Szóstka podziękował mediom i zgromadzonym osobom, poinformował także, że pozostali kandydaci zostaną ujawnieni po zarejestrowaniu list, a kolejne punkty programu będą prezentowane i rozwijane na tematycznych spotkaniach.

 

Biogramy uczestników konferencji:

Grzegorz Zawiślak – szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, urodził się w Prudniku i mieszka w Czyżowicach. Wykształcenie zdobywał na Politechnice Opolskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku mechanika i budowa maszyn. Karierę zawodową rozpoczynał w Małapanew Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o. od stanowiska stażysty, awansując szybko na szefa biura marketingu. Pracował także w Wojewódzkim Inspektoriacie Transportu Drogowego w Opolu jako inspektor TD. Od 2006 r., z niewielkimi przerwami do dzisiaj, pracuje w Przedsiębiorstwie Max Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję dyrektora produkcji, odpowiadając za funkcjonowanie Zakładu Odlewni Żeliwa w Nysie. W 2011 r. założył własną działalność – Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kierowców zajmujący się m.in.: szkoleniami dla kierowców zawodowych, rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz doradztwem z zakresu prawa transportu W Prudnik Grzegorz Zawiślak jest także znany jako wolontariusz i lider Szlachetnej Paczki. Aktywnie działa w stowarzyszeniu 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej biorąc udział w organizowaniu imprez o charakterze historyczno-patriotycznym.

Przez lata politykę omijał szerokim łukiem, ale w 2015 r. aktywnie włączył się w kampanię prezydencką Pawła Kukiza, a rok później wystartował w wyborach parlamentarnych z ramienia Kukiz’15, zdobywając ponad 3500 głosów.

Patrząc na nasze miasto widzę olbrzymi potencjał i mnóstwo przedsiębiorczych osób. Niestety potencjał ten jest obecnie krępowany, a chociażby na przykładzie lokalnych firm widać brak odpowiedniego wsparcia od aktualnie zarządzających gminą. Ten stan rzeczy musi się zmienić i czuję się na siłach by te zmiany przeprowadzić, szczególnie, że posiadam odpowiednie zaplecze, które pomoże mi zmienić gminę Prudnik na miejsce, w którym każdy z nas chciałby mieszkać, pracować
i wychowywać swoje dzieci.”

 

Urszula Rzepiela – architekt, muzealnik, opiekun zabytków. Rozbudowała i wyremontowała Muzeum Ziemi Prudnickiej, stworzyła Centrum Tradycji Tkackich, autorka książek o Prudniku, uzyskała dla Prudnika wiele nagród i wyróżnień za opiekę nad zabytkami oraz plany rozwoju. radna rady miejskiej w kadencji 2014-18, dwukrotnie nagrodzona odznaką Merytoryczny radny w „Raporcie Aktywności Radnych Rady Miejskiej” (2015, 2016) przyczyniła się min. do:

 • podjęcia budowy drogi (z przystankami komunikacji miejskiej) łączącej ul. Powstańców, Karola Miarki z ul. Skowrońskiego;
 • budowy mostu przy ul. Wańkowicza;
 • uporządkowania parkingu przy LO nr I;
 • odstąpienia od sprzedaży schroniska i zabudowy przemysłowej nad zalewowym brzegiem rzeki.

„Kandyduje po raz kolejny do Rady Gminy, bo uważam, że jest jeszcze wiele pracy przed nami, by Prudnik stał się miejscem dialogu, tętniącym życiem centrum pogranicza, gdzie ceni się aktywność i dobre pomysły,  a nie stagnację i lojalność.”

 

Paweł Licznar –  urodzony w Prudniku, od dwóch lat szczęśliwie żonaty, miłośnik historii, politolog, magister zarządzania finansami, od września dyrektor regionu południowego w jednej
z warszawskich spółek telekomunikacyjnych, wiceprezes Stowarzyszenia Prudniczanie, społecznik.

W radzie miejskiej, w trakcie kadencji, planuje aktywnie pracować przy:

 • łączeniu spółek miejskich
 • przejęciu przez miasto strefy parkowania;
 • finansach gminy Prudnik i budowie budżetu gminy;
 • inwestycjach w sieci cieplne i wodociągowe;
 • remontach i budowie sieci dróg lokalnych;
 • walce ze smogiem;
 • inwestycjach w edukacje i szkolnictwo.

Hasło wyborcze to wiedza, aktywność i doświadczenie. Współtwórca programu wyborczego Stowarzyszenia Prudniczanie.

 “Startuję do Rady miejskiej w Prudniku, ponieważ tu mieszkam, żyję i zamierzam wychować dzieci. Chcę gminy mądrej, spokojnej, zdrowej i z perspektywami, by nikt nie musiał się z Prudnika wyprowadzać za chlebem”.

 

Jarosław Szóstka – z wykształcenia historyk, prezes Stowarzyszenia Prudniczanie, Człowiek Roku 2016 „Nowej Trybuny Opolskiej” w kategorii samorządność i społeczność lokalna. Prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z marketingiem, grafiką i doradztwem wizerunkowym.

Jako radny pragnie zająć się następującymi tematami:

 • reorganizacją Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 • zbalansowaniem budżetu gminy;
 • stworzeniem odpowiedniej komórki w urzędzie zajmującej się pozyskiwaniem inwestorów oraz kontaktami z lokalnymi przedsiębiorcami;
 • ulepszeniem promocji gminy pod kątem pozyskiwania nowych inwestorów.

Zmiana na lepsze wcale nie wymaga dużych nakładów finansowych. Obecny stan rzeczy wynika
w wielu przypadkach z niedbalstwa, braku chęci czy zaangażowania. Niekiedy świeże spojrzenie
i odpowiednia motywacja wystarczą, by zmienić coś, co wydawało się niemożliwe do zmiany. Myślenie wielu osób obecnie zarządzających naszą gminą jest dokładnie takie samo, jak kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu – uważają, że jeśli coś zdawało egzamin wtedy, to zadziała i dzisiaj. Tymczasem świat rozwija się bardziej dynamicznie niż kiedykolwiek i potrzeba wielkiej czujności, by pozostawać z nim na bieżąco. Czuję, że nasza gmina zatrzymała się już dawno i potrzebuje nowego impulsu. Jestem młody i mam w sobie wiele energii – a przy tym mam już doświadczenie, w pracy zawodowej i społecznej, by przeprowadzić takie zmiany, które sprawią, że nasza gmina stanie się miejscem lepszym do życia i pracy
”.