Partnerstwo musi opierać się na wzajemnym szacunku

Idea miasta partnerskiego, to pomysł dobry, który daje możliwość wymiany doświadczeń i tworzy ciekawą platformę do współpracy . Co jednak, gdy jedna ze stron wyraźnie nie szanuję drugiej? Tak jak w przypadku partnerstwa Prudnik – Nadwórna, gdzie strona ukraińska w sposób jawny wspiera pamięć Stepana Bandery i jego zbrodniczej organizacji UPA.

Continue reading “Partnerstwo musi opierać się na wzajemnym szacunku”