Pierwsze kroki ku transparentności: imienne głosowanie Radnych

12 stycznia mieliśmy okazję porozmawiać o transparentności. Na zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie spotkaniu zaprezentowaliśmy m.in. projekt rozwiązań mających wprowadzić imienne głosowanie w Radzie Miejskiej w Prudniku.

Nasze cykliczne spotkania mają zawsze temat przewodni, który prezentowany jest przez jednego z członków Stowarzyszenia, a po krótkiej prezentacji następuje dyskusja. W pierwszej części rozmawialiśmy na temat rejestrów (o czym możecie przeczytać w innym artykule: http://www.prudniczanie.org.pl/2018/01/14/pierwsze-kroki-ku-transparentnosci-rejestry/), natomiast w drugiej części zaprezentowaliśmy nasze rozwiązanie dotyczące imiennego głosowania w Radzie Miejskiej w Prudniku.

Temat dla naszego Stowarzyszenia zyskał szczególne znaczenie w momencie głosowanie nad odrzuceniem koncepcji remontu stadionu przy ul. Kolejowej 7, kiedy to prawie wszyscy Radni zagłosowali przeciwko remontowi stadionu. Mimo tego, iż część z nich deklarowała wsparcie dla całego projektu i klubu Pogoni Prudnik w tej kwestii. Uznaliśmy, że każdy mieszkaniec gminy, potencjalny wyborca, powinien w łatwy sposób sprawdzić jak poszczególni Radni głosują. Nie tylko nad projektami ważnymi dla danego okręgu wyborczego czy ulicy, ale przede wszystkim w kwestii uchwały budżetowej.

Rady pochylenie się nad tematem

Rada miejska w 2017 roku próbował podejść do tematu głosowania imiennego, niestety pomysły Radnych zostały wtedy storpedowane. Na przeszkodzie do wprowadzenia imiennego głosowania stanęły wtedy koszty. Radni doszli do wniosku, że aby wprowadzić takie rozwiązanie potrzeba by było zainstalować system do głosowania, a ze względu na koszty nie jest to w tej chwili możliwe. Temat upadł i na kolejnych sesjach już nie powrócił.

Propozycja “budżetowa”

Nasza propozycja imiennego głosowania zaprezentowana na spotkaniu była trochę prowokacyjna i miała za zadanie przywrócić ten temat do dyskusji publicznej. Zaproponowaliśmy wprowadzenie specjalnej tablicy z nazwiskami Radnych. Do identyfikacji głosów “za” służyłby zielone magnesy, czerwony magnes wskazywałby na głos “przeciwko”, natomiast wstawienie przy Radnych obu magnesów oznaczałoby wstrzymanie się od głosu. Takie rozwiązanie na pewno nie byłoby kosztowne, bo wydatki zamknęłyby się w granicach 500 złotych, ale wydłużyłoby czas trwania sesji. W tej chwili pojedyncze głosowanie trwa około 1 minuty, przy rozwiązaniu z tablicą głosowanie potrwałoby średnio o 3 minuty dłużej. Przy uśrednionej ilości głosowań – 19 – sesja potrwałby około 60 minut dłużej. Na dłuższy czas trwania sesji wpływa przed wszystkim konieczność zapytania każdego radnego z osobna o jego stanowisko, ustawienie na tablicy odpowiedniego magnesu, a także dokumentacja fotograficzna tablicy po zakończonym głosowaniu. Gotowe zdjęcia z poszczególnymi głosowaniami byłby umieszczane bezpośrednio w protokołach lub za pomocą tabelki.

Inne propozycje

O ile nasza propozycja z tablicą była budżetowa, to pozostałe generują większe koszty, ale są to koszty jednorazowe i w zamian otrzymujemy rozwiązana trwałe i ułatwiające proces imiennego głosowania. Pierwszy z nich to zakup tabletów wraz ze stworzeniem specjalnej aplikacji do głosowania zamknąłby się w kwocie około 8 500 złotych (koszt tabletów około 5 500 zł , koszt aplikacji około 3 000 złotych). Dodatkowo tablety posłużyłby do celów innych niż głosowanie np. lepszego kontaktu z wyborcami czy ograniczeniu ilości drukowanych materiałów.

Kolejna nasza propozycja, to specjalny system do głosowania(przykładowy wykonawca: http://www.glosowanie.net/pl/credentials.html). W skład zestawu wchodziłoby 21 pilotów do głosowania oraz system do przeliczania głosów. Koszt takiego systemu zamknął by się w kwocie około 13 000 złotych. Wydatek sporo, ale rozwiązanie służyłoby na długie lata.

Trzecim rozwiązaniem jest zakup kamery odpowiedniej jakości, która pozwoli zarejestrować sesję, a z późniejszego nagrania  spisać wyniki głosowań i wprowadzić je do protokołu. Koszt takiej kamery mógłby zamknąć się na poziomie 2 000 złotych.

Podsumowując: nawet niewielkim nakładem kosztów udałoby się wprowadzić w naszej gminie imienne głosowanie Radnych. Pozostałe rozwiązania mimo, iż droższe, to jednak byłby to koszt jednorazowy (kamera, system do głosowania, tablety z aplikacją). Nasze rozwiązania wkrótce trafią na biurko Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku i przekonamy się czy Radni są za transparentnością.

Infografika

Poniżej infografika prezentująca w skrócie najważniejsze informacje dotyczące propozycji imiennego głosowania:

Pierwsze kroki ku transparentności: imienne głosowanie Radnych

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *