Pierwsze kroki ku transparentności: rejestry

12 stycznia mieliśmy okazję porozmawiać o transparentności. Na zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie spotkaniu zaprezentowaliśmy m.in. projekt rejestru umów zawieranych przez Urząd Miasta.

Nasze cykliczne spotkania mają zawsze temat przewodni, który prezentowany jest przez jednego z członków Stowarzyszenia, a po krótkiej prezentacji następuje dyskusja i tym razem, dzięki uczestnikom spotkania mogliśmy rozszerzyć nasze propozycje i zamiast jednego rejestru pojawiły się trzy.

Rejestr umów

Wyjściem do dyskusji był zaprezentowany przez nas projekt uchwały, który zobowiązywałby urząd do publikowania zawieranych umów cywilnoprawnych. Oprócz projektu uchwały zaprezentowaliśmy także uzasadnienie, w którym określiliśmy jak taki rejestr miałby wyglądać i dlaczego jego publikacja byłaby właściwym krokiem ku transparentności. Warto zaznaczyć, że takie rozwiązania funkcjonują już w kilkudziesięciu gminach w Polsce, jako przykład podaliśmy Głuchołazy (http://gmina.glucholazy.sisco.info/zalaczniki/6418/RejestrumowGmina_Glucholazy012016_10-02-2016_15-44-42.pdf) oraz Gliwice (https://bip.gliwice.eu/strona=11028). W rejestrach tych znajdują się podstawowe informacje odnośnie umów zawieranych przez urzędy – oprócz rodzaju umowy, znajdują się tam także: dane osoby/podmiotu, z którym zawierana jest umowa, kwota zawartej umowy, a także data jej podpisania oraz w wyniku jakiego postępowania została zawarta.
Czemu miałby służyć wprowadzenie takiego rejestru? Przede wszystkim Urząd zyska na przejrzystości, a każdy obywatel uzyska możliwość zajrzenia w tą część polityki finansowej, do której do tej pory nie miał dostępu. Wprowadzenie takiego rejestru umów oczywiście na początku przysporzy sporo pracy urzędnikom, którzy będą za jego wprowadzenie odpowiedzialni, ale w dłużej perspektywie czasu, dzięki systematycznemu uzupełnianiu rejestru urzędnicy nie będą musieli odpowiadać na liczne zapytania radnych i mieszkańców gminy.

Propozycje uczestników

Po prezentacji naszego pomysłu wynikła dyskusja, podczas której uczestnicy wskazali także inne pola działalności Urzędu Miasta, na których również potrzebna byłaby większa transparentność. Pierwsza z propozycji dotyczyła stworzenia rejestru delegacji, który miałby zawierać dane dotyczące podróży służbowych pracowników Urzędu. Znalazło by się w nim miejsce oraz cel podróży, a także całkowity koszt wyjazdu oraz imię i nazwisko delegowanego pracownika. Rozwiązanie da większą kontrolę nad wydatkami oraz stworzy swoistą presję społeczną, która może zaowocować optymalizacją kosztów podróży służbowych, choćby podróży jednym środkiem transportu przez kilku delegowanych urzędników.
Druga propozycja uczestników spotkania dotyczyła pozostałych do wykorzystania dni urlopowych przez osoby pełniące najważniejsze funkcje w urzędzie (m.in. Burmistrz, Wiceburmistrz, Sekretarz). W razie niewykorzystania urlopu np. przez Burmistrza, po zakończeniu kadencji z budżetu gminy trzeba zapłacić ekwiwalent. W Polsce bywały sytuacje, w których taki ekwiwalent sięgał nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podobnie, jak w przypadku rejestru delegacji, publiczny dostęp do takich danych, spowoduje powstanie presji społecznej, dzięki której gmina uniknie wypłacania wysokich ekwiwalentów.
W drugiej części spotkania rozmawialiśmy także o imiennym głosowaniu radnych, szczegóły podamy w osobnym artykule.
Już w najbliższym czasie złożymy nasze propozycje, w postaci projektów uchwał, do Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej. Będziemy liczyli, że Radni oraz kierownictwo Urzędu pochyli się nad naszymi projektami i zostaną one z sukcesem wprowadzone w życie.

Infografika

Poniżej infografika prezentująca w skrócie najważniejsze informacje dotyczące propozycji stworzenia rejestrów:
Pierwsze kroki ku transparentności: rejestry

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *